metropolitní optická síť i2

Vysokorychlostní internet dorazil do Náchoda a s ním i konec všech omezení!

Jsme regionální firma poskytující vysokorychlostní internet, digitální televizní vysílání také ve Full HD, hlasové služby a další telekomunikační služby. Díky unikátním vlastnostem optické sítě jsme schopni garantovat kvalitní služby, rychlost, dostupnost a  výhodné cenové podmínky.

Optická síť

Společnost Internet2 s.r.o. plánuje pokrytí většiny města Náchod FTTH optickou sítí - optické vlákno až domů. Optické vlákno je  skleněné  vlákno, které je charakteristické tím, že přenáší signály prostřednictvím světla,  má vynikající stabilitu a obrovskou datovou propustnost.

Realizace Metropolitní optické sítě i2

metropolitni opticka sit

Přednosti FTTH sítí

Význam zkratky FTTH pochází z anglického spojení Fiber-To-The-Home, kde je optické vlákno ideálně a bez přerušení vedeno od zákazníka až do datového centra operátora. Oproti tomu optická síť FTTB Fiber-To-The-Building propojuje zákazníky optickým vláknem pouze vně budovy a tudíž se za optickou síť rozhodně nedá považovat a spíše by jí slušel pojem domovní rozvody po optickém vlákně. K propojení s datovým centrem se pak využívá náhradního bezdrátového řešení, které možnosti využití optických rozvodů sítě svou kvalitou tak degraduje.

Charakteristika FTTH sítí

 • optické vlákno vede bez přerušení od zákazníka do datového centra
 • optická síť FTTH nevyžaduje elektrickou energii
 • téměř neomezená přenosová kapacita
 • odolnost proti rušení a odposlechu
 • nedochází k degradaci kvality HD obrazu
 • vysoká životnost FTTH sítí s příznivým koeficientem ochrany investic

Charakteristika FTTB sítí

 • domovní rozvody po optickém vlákně nejsou optickou sítí ( vlákno je přerušeno )
 • domovní rozvody po optickém vlákně vyžadují optické převodníky, které vyžadují el. energii
 • optické vlákno je přerušeno a data jsou dále přenášena bezdrátovým pojítkem
 • bezdrátové pojítko má omezenou přenosovou rychlost
 • bezdrátové pojítko není odolné proti rušení
 • bezdrátové pojítko vyžaduje elektrickou energii
 • dochází k degradaci kvality HD obrazu

Porovnání technického řešení FTTH vesus FTTB

porovnani technickeho reseni