informacemi o mezioperátorském procesu/požadavcích

Zákonným požadavek, který vyplývá z připravované Vyhlášky. Ustanovení §11 Vyhlášky je poskytovatel internetu povinen na svých internetových stránkách snadno dostupným způsobem zveřejnit kontaktní údaje pro účely komunikace ve věci změny poskytovatele internetu.

Kontaktní informace:

Internet2 s.r.o.
Kamenice 91
547 01 Náchod
IČ: 27467341
DIČ: CZ27467341

e-mail: info@i2.cz